Monday, 7 January 2013

我的介绍


             大家好,我的名字叫程贤涌。我来自是从培华长老会小

学读书。今年我在新科枝中学上学。我最喜欢做的事是玩踢足球。

因为我觉得足球是个很好玩的运动。我爱做各种各样的飞机模

型和建立不同的旅游景点。                                            
              飞机模型


                 东京塔 
     我进来新科枝中学,就觉得很兴奋。我的原因是这个学

校是我第一选择的中学。我喜欢这个中学是因为我想学应用学

习和用电脑做研究。

       对华文课的期望使华文课更有趣,减少功课和拿到好成绩在华文。谢谢:)

1 comment:

  1. 写得蛮好的哦!再用视频制作一份,并挂上来吧!

    ReplyDelete